Türk Denizcilik Portalı ve Denizcilik Firma Rehberi
TurkDenizcilik.com


TÜRKLİM: Limanlarımız Çalışıyor, Çalışmaya Devam Edecek

  TÜRKLİM: Limanlarımız Çalışıyor, Çalışmaya Devam Edecek

  Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM)’den COVID-19 küresel salgınının limancılık sektörüne etkileri ve alınan önlemler konusunda bir açıklama yapıldı. Türkiye Liman İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Genç, sağlık malzemesi, ilaç ve gıda girişini kesintisiz olarak gerçekleştirileceğini söyledi.

  “Limanlarımız Çalışıyor, Çalışmaya Devam Edecek”

  Türkiye’deki limanların sektörel çatı kuruluşu olan TÜRKLİM, COVİD-19 salgınının ülkemizin liman hizmetlerinde herhangi bir aksamaya yol açmaması için alınan tedbirleri kamuoyuyla paylaştı. TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Genç, ülkemiz limanlarının Türkiye’nin ekonomisi için önemine değindiği açıklamasında, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği ve hayata geçirdiği tedbirler doğrultusunda Türkiye limanlarının tüm imkanları dahilinde çalışmay sürdürmesi için gereken önlemlerin alındığını açıkladı. Hakan Genç, limanların, öncelikle Sağlık Bakanlığı olmak üzere limancılık sektöründe birlikte çalışılan tüm kamu kurumlarının acil durum eylem planlarına göre yeni önlemler alarak çalışmaya devam edeceğini belirtti.

  “Limanlarımız sağlık malzemeleri, ilaç ve gıda gibi kritik öneme sahip ürünlerin ülkemize girişinde önemli görev üstleniyor”

  Hakan Genç, açıklamasında: “Ülkemiz ticaretinin can damarı olan limanlarımız, COVID-19 pandemisi boyunca gereken her türlü önlemi hassasiyetle alarak çalışmaya devam edecektir. Türkiye’nin dış ticaretine konu olan toplam yüklerin %85’i limanlarımız üzerinden gerçekleşmektedir. Limanlarımızda elleçlenen ürünler arasında sadece endüstriyel ve sanayi ürünleri değil, ülke olarak bugünleri aşmamızda son derece hayati değeri olan sağlık ve temizlik ürünleri, gıda ve ilaç gibi ulusal önem arz eden ürünler de bulunmaktadır” dedi.

  Genç ayrıca şunları söyledi: “Küresel salgının yayılmasıyla birlikte ilk etkilenen Kurvaziyer yani yolcu limanlarımız olmuştur. Küresel ölçekte hizmet veren ve Türkiye’deki kurvaziyer limanlarımıza da uğrak yapan uluslararası şirketlerin aldıkları karar sonucunda birçok ülkede olduğu gibi ülkemiz ve sektörümüz açısından son derece önemli olan yolcu limanlarımız geçici olarak kapalı hale gelmiştir. Başta konteyner ve kuru yük elleçleyen limanlarımız olmak üzere sektörümüzün çok büyük bir bölümünü oluşturan limanlarımız ise her zaman olduğu gibi tüm imkanları dahilinde çalışmaya devam etmektedir. Ancak kısa sürede küresel hale gelen Koronavirüs kaynaklı salgın hayatı her yönüyle etkilemektedir. TÜRKLİM yaşanan her türlü zorluğa karşın ülkemizin dış ticaretinin herhangi bir şekilde kesintiye uğramaması ve etkilenmemesi için gerekli tedbirlerin hayata geçirilmesinde üstüne düşenleri yapmaktadır. Salgına karşı ülke olarak top yekûn verdiğimiz bu mücadelede ülkemizin ihtiyaç duyduğu temel ürünlerin tedarikinde bir kesinti yaşanmaması için çalışıyoruz.”

  Hakan Genç, limanlarda alınan önlemleri sıraladı: “Başta Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının belirlediği tedbirlere ilave olarak Dünya Denizcilik Örgütü’nün aldığı tedbirler zaman geçirilmeksizin uygulanmaktadır. Buna ilave olarak her türlü risk altında çalışma deneyimi kazanmış olan liman işletmecilerimizin her birinin de hayata geçirdiği “Acil Durum Eylem Planları” ve “Kriz Masaları” süreci koordineli halde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yönetmektedir. Limanlarımızın sağlıklı ve güvenli çalışmasını sağlamak, başta çalışanlarımız olmak üzere limanlarımıza hayat veren tüm personelin korunmasına dönük tedbirler en üst seviyede alınmıştır. Limanlarımızda salgına karşı en gelişmiş koruyucu kişisel ekipmanların ve sağlık malzemelerinin kullanımı yanında mümkün olduğunca evden çalışması uygun olan personelin iletişim ve bilgi teknolojisi altyapıları kurulmuş, çalışma yerlerinde koruyucu ve önleyici tüm tedbirler alınmış, alınmaya devam edecektir. Çalışanlarımızın sağlığı ve varlığı limanlarımız için her şeyin üstündedir.”

  Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM)

  Türkiye’de tüm liman işletmecilerini tek bir çatı altında toplayarak tek, kuvvetli ve güvenilir sektörel dernek olmak vizyonu ile çalışmalarına 1996 yılında başladı başlayan ve Türkiye çapında 67 üyesi bulunan Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) Türkiye’deki limancılığın gelişmesi için doğru politikaların oluşturulmasında önemli bir referans kaynağı olarak ulusal ve uluslararası platformlarda ülke limancılığını en iyi şekilde temsil etmek hedefiyle sivil toplum kuruluşu olarak çalışmalar yapıyor. TÜRKLİM aynı zamanda International Association of Ports and Harbors (IAPH) aktif üyesi.