Türk Denizcilik Portalı ve Denizcilik Firma Rehberi
TurkDenizcilik.com


Gemi ve deniz teknolojilerine yönelik DENİZ-TEK kuruldu

  Gemi ve deniz teknolojilerine yönelik DENİZ-TEK kuruldu

  Gemi ve deniz teknolojileriyle gemi yan sanayisine yönelik üretim, ithalat ve ihracatın mevcut durumunu tespit ve analiz ederek, geliştirici önerilerde bulunmak üzere Deniz Teknolojileri ve Sanayisi Teknik Komitesi (DENİZ-TEK) oluşturuldu.

  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “Deniz Teknolojileri ve Sanayisi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ”i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  Tebliğ, askeri olmayan sivil gemi ve deniz teknolojileri ile sivil gemi yan sanayi ürünlerine yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinin bir araya gelmesiyle DENİZ-TEK’in oluşturulmasını, komitenin görevlerini, çalışma usul ve esaslarını kapsıyor.

  Tebliğe göre, 24 üyeli DENİZ-TEK kuruluyor. Komitede, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının çeşitli birimlerinden üyelerin yanı sıra, Çevre ve Şehircilik, Hazine ve Maliye, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarından temsilciler bulunacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, TÜBİTAK komiteye üye gönderecek kurumlar arasında yer alıyor.

  Komite, gemi ve deniz teknolojileriyle gemi yan sanayisine ilişkin, üretim, ithalat ve ihracatın mevcut durumunu tespit ve analiz ederek, geliştirici önerilerde bulunacak.

  Gemi ve deniz teknolojileriyle gemi yan sanayisine ilişkin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşların çalışmalarını takip edecek DENİZ-TEK, Türkiye ile yabancı ülkeler arasında iş birliği imkanlarının geliştirilmesine yönelik tavsiyeler hazırlayacak.

  Komite, gemi ve deniz teknolojileriyle gemi yan sanayisine ilişkin sektörlerde karşılaşılan sorunları tespit ederek, çözüm konusunda öneriler yapacak.

  YENİ STRATEJİLERE İLİŞKİN ÇALIŞMA

  Gemi ve deniz teknolojileriyle gemi yan sanayisinin geleceğine dair stratejilerin belirlenmesine ilişkin olarak görüş ve önerilerde bulunacak komite, gemi ve deniz teknolojileriyle gemi yan sanayisi konusunda üniversite-sanayi iş birliğine yönelik de tavsiyelerde bulunacak.

  Öte yandan, bakanlığın, “Sayaçlar Komisyonunun Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  Buna göre, Sayaçlar Komisyonu (SAYKOM) elektrik, su, gazın yanı sıra ısı sayaçları ve hacim dönüştürme cihazlarıyla ilgili de mevzuat ve uygulamalar konusunda karşılaşılabilecek sorunların çözümüne ilişkin çalışmalar yapacak.

  Kaynak: Sabah