Türk Denizcilik Portalı ve Denizcilik Firma Rehberi
TurkDenizcilik.com


Akdeniz Koruma Derneği, üniversite öğrencileri için Deniz Bilimleri Kampı düzenledi.

  Akdeniz Koruma Derneği, üniversite öğrencileri için Deniz Bilimleri Kampı düzenledi.

  Akdeniz Koruma Derneği, istekli üniversite öğrencileri için denizel yaşam alanlarının korunması ve araştırılması konularında Deniz Bilimleri Kampı düzenledi.

  Akdeniz Koruma Derneği’nin düzenlediği denizel yaşam alanlarının iyileştirilmesi, habitat ve tür izleme konularında kendini geliştirmek isteyen lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katıldığı kamp, öğrenciler ve alanında uzman isimleri bir araya getirdi. Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi’nden akademisyenler ve AKD uzmanlarının konuşmacı olduğu kamp, 29 Şubat-1 Mart tarihleri arasında 50 kadar katılımcıyla İzmir’de yapıldı.

  Akdeniz Koruma Derneği, iklim değişikliğinin deniz ekosistemlerine etkisini araştırmak ve restorasyon yöntemleri geliştirmek üzere 2016’dan bu yana Muğla’daki Gökova Körfezi’nde çalışıyor. AKD denizel yaşam alanlarının iyileştirilmesi, tür ve habitat izleme üzerine tecrübe ve yöntem bilgisinin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla Deniz Bilimleri Kampını düzenledi.

  Akdeniz Koruma Derneği’nin Türkiye uygulamalarını yürüttüğü “Değişen Avrupa Denizlerinde Denizel Ekosistem Restorasyonu (MERCES)” Proje Sorumlusu Vahit Alan: “Gökova Körfezi’nde yürüttüğümüz MERCES projesi ile gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, kıyısal alanlardaki insan faaliyetlerinin ve iklim değişikliğinin denizel alanlardaki etkilerinin hızla arttığı ile ilgili ipuçları veriyor. Bu etkenlerin gelecek yıllarda türlerin devamlılığı, biyoçeşitlilik ve balıkçılık üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması veya en azından var olanın korunması için işe yarayacak önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu önlemlerin de neler olacağını tespit etmek üzere, deniz koruma alanlarında bilimsel çalışmaların gerçekleştirilmesi ve devamlılıklarının sağlanması önem taşımaktadır. Bu sebeple yapılan değerlendirme, denizel koruma çalışmaları konusunda deneyimli araştırmacı sayısının arttırılması gerekliliğini göstermektedir. Bu motivasyonla gelecek yıllarda, bu çalışmaları başlatabilecek veya görev alabilecek araştırmacı sayısı ihtiyacını gidermeye yardımcı olmak üzere Deniz Bilimleri Kampını gerçekleştirdik” dedi.

  Küresel iklim değişikliği, istilacı türlerin yoğun baskısı, yapılaşma gibi insan faaliyetleri kıyı ve derin deniz habitatlarını tehdit etmekte. Bu tehditler aynı zamanda oksijen üretme, kıyı erozyonunu engelleme, diğer denizel türlere üreme ve beslenme alanlarının oluşmasına ortam sağlayan deniz çayırları, algler, mercanlar ve süngerler gibi türleri de etkiliyor.

  Ayrıca Değişen Avrupa Denizlerinde Ekosistem Restorasyonu Projesi (Marine Ecosystem Restoration in the Changing European Seas), Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 Araştırma ve Yenilik Programı tarafından desteklenmekte.

  Deniz Bilimleri Kampı
  Deniz Bilimleri Kampı
  Deniz Bilimleri Kampı
  Deniz Bilimleri Kampı